Facebook winactievoorwaarden en Spelregels

Extra actievoorwaarden win-actie april 2018
1. De tegoedbon is geldig t/m november 2018.

Algemene actievoorwaarden en spelregels
1. Op alle winacties geplaatst door Enjoy Winterberg zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je voldaan hebt aan de gestelde eisen in het bericht. Vanaf dat moment maak je automatisch kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

8. Winnaars worden binnen na de trekking geïnformeerd via het social media account waarmee aan de actie is deelgenomen.

9. De beheerders van Enjoy winterberg kunnen, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

12. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door de beheerders van Enjoy Winterberg voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door de beheerders van Enjoy Winterberg.